Strona Główna

Stowarzyszenie skupia absolwentów, nauczycieli oraz sympatyków V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej.

 

Cele ogólne stowarzyszenia:

1.Wspieranie działania szkoły i dbanie o jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym.

2.Budowanie społeczności wokół V Liceum Ogólnokształcącego w oparciu o absolwentów i pracowników, a także osoby, którym bliska jest idea Szkoły.

3.Promowanie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności otoczenie opieką uczniów uzdolnionych w zakresie nauk ścisłych.

Ostatnie aktualności