O Nas

Stowarzyszenie rozpoczęło swoje istnienie w czerwcu 2016 r.

Rejestracja w KRS nastąpiła dopiero w kwietniu 2017 r. ze względu na potrzebne poprawki w statucie i potrzebę zwołania kolejnego walnego zebrania członków.

Skupiamy na razie ponad 20 członków, ale liczba ta się szybko zwiększa.

 

Jeżeli jesteś absolwentem, to zapraszamy do wpisania się do bazy danych absolwentów oraz również do zapisania się do Stowarzyszenia.

Jeżeli jesteś sympatykiem V Liceum, to zapraszamy do złożenia wniosku o członkostwo.

 

Składka członkowska to 55 zł rocznie.

Studiujący absolwenci, którzy chcą przystąpić do Stowarzyszenia, mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składki.

 

Dlaczego? – Chcemy:

  • w zmiennym świecie wnieść element pewności i zaufania, wspierać i kontynuować dzieło śmiało zarysowane u początku istnienia V Liceum Ogólnokształcącego, odważnie podejmować wyzwania w chwiejnych realiach politycznych,
  • znaleźć formę i strukturę promowania i proponowania tego co potrafimy najlepiej: organizować czas i warunki dla zdolnej młodzieży, zachęcać do współzawodnictwa, uczyć współpracy, uwrażliwiać na drugiego człowieka i piękno,
  • być przygotowanymi na różne scenariusze zmian w edukacji, zwłaszcza w zakresie prowadzenia i organizowania instytucji oświatowych, przedsięwzięć edukacyjnych i konkursów, także międzynarodowych,
  • koordynować niekonwencjonalne formy spędzania czasu wolnego zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.

 

Czym dysponujemy?

  • znaną i cenioną marką („V Liceum Ogólnokształcące”),
  • korzystną lokalizację (ul. Józefa Lompy),
  • zespołem ludzi z kwalifikacjami, uprawnieniami i doświadczeniem (absolwenci, nauczyciele),
  • doświadczeniem i kontaktami w środowisku lokalnym.