Pierwszy rajd Stowarzyszenia V LO

30 września 2017 r. Stowarzyszenie zorganizowało na Szyndzielni pierwszy rajd absolwentów, nauczycieli i sympatyków V LO.

Wyruszyliśmy z Dębowca o godzinie 14. Większość wybrała wyjazd kolejką, ale wielu wyszło na Szyndzielnię.

Na spotkaniu stawiło się w sumie ponad 50 osób. W większości byli to absolwenci, również z własnymi dziećmi. Nie zabrakło także obecnych i emerytowanych nauczycieli. Na spotkaniu był pierwszy dyrektor LO Kazimierz Polak oraz dyrektor Mirosław Frączek.

Niektórzy zakończyli spotkanie nad ranem w miłej i sympatycznej atmosferze. Spotkały się różne pokolenia osób, którym Piątka jest bliska.

 

Rajd udał się - do zobaczenia na następnym!